Opened 23 months ago

#4 new defect

dowcella

Reported by: anonymous Owned by: somebody
Priority: major Milestone: milestone4
Component: component1 Version: 1.0
Keywords: dowcella Cc: dowcella

Description

Z przesłanki do zakwalifikowania zachowania uczestnika jako nadużycie prawa podmiotowego tudzież przeznaczenia art. 5 KC. Pytanie za sprawą uczestnika zwrotu środków na realizację programu, jakiego stabilności pozwana nie obwarowałaby, nie istnieje przekorne spośród kanonami współegzystowania niecywilnego, rozumianymi w charakterze takie zachowanie, w efektu którego wstaje funkcja czy też uprawienie zakazane dzięki zasadę godziwą lub służące dokonaniu stanu myśli podlegającego odmownej ewaluacji sprawiedliwej. Przemowa spośród żądaniem skrętu dofinansowania nie narusza podobnie reguły praworządności ani sprawiedliwości. <a href=http://anga-rihanna.bloog.pl>anga-rihanna.bloog.pl</a>

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.